ԱՏՍՏԿ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՈՆԱԿԱՐԳ

ԱՐԽԻՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ

ԳԻՏԱՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ԴԱՍԱԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ և ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՀԱՏՈՒԿ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՄՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՄՌԿԸ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ, ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՆԵՐՔԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՈՆԱԿԱՐԳ

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺՆԻ ԿԱՈՆԱԿԱՐԳ

ՆԵՐՔԻՆ ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ԳՐԱԽՈՍՄԱՆ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՐԴՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԷԹԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԽՄԲԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ (ԼՐԻՎ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻ), ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ (ՓՈԽԱՏԵՂՄԱՆ) ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՔՆՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

Համաձայնագիր Երևանի Մեհրաբյանի անվան բժշկական քոլեջի հետ

Համաձայնագիր Պրովիզոր-նկարիչ Լևոն Սարգսյանի անվան բժշկական քոլեջի հետ

Համաձայնագիր Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի բազային քոլեջի հետ

Համաձայնագիր «Վանաձորի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի հետ

Համաձայնագիր «Գյումրու պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի հետ

Համաձայնագիր «Արարատի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի հետ

Համաձայնագիր Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի բազային քոլեջի հետ

Համաձայնագիր «Երևանի թեթև արդյունաբերության» պետական քոլեջի հետ

Հուշագիր Հայաստանի «Դինամո» մարզական հասարակական կազմակերպության հետ

Հուշագիր ՀՀ ոստիկանության զորքերի հետ

Հուշագիր «Երևանի Գագիկ Ստեփանյանի անվան թիվ 135 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ–ի հետ

Հուշագիր «Նոր Զովք» ՍՊԸ–ի հետ

Հուշագիր ՀՀ Պաշտպանության նախարարության և «Ալպինիզմի և լեռնային տուրիզմի հայկական ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպության հետ

Հուշագիր «Երեխաների զարգացման «Կոնտակտ» հատուկ կենտրոն» հասարակական կազմակերպության հետ

Հուշագիր «Հայաստանի ազգային սկաուտական շարժում» հասարակական կազմակերպության հետ

Հուշագիր «Հայաստանի ԴՈՍԱԱՖ» համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության հետ

Հուշագիր «Մայլեռ մաունթայն ռեզորթ» ընկերության հետ

● Հուշագիր «Եվրոպական համալսարան» հիմնադրամի հետ

● Հուշագիր «Մուլտի վելնես կենտրոն» մարզաառողջարարական համալիրի հետ

● Հուշագիր ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի հետ

● Հուշագիր ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի հետ

● Հուշագիր «Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության հետ

● Հուշագիր «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ–ի հետ

● Հուշագիր «Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿԻ հետ

● Հուշագիր «Ալպինիզմի և լեռնային տուրիզմի հայկական ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպության հետ

● Հուշագիր «Հայաստանի կարատեի ազգային ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպության հետ

● Հուշագիր «Հայաստանի ձյուդոյի վետերանների ազգային միություն» սպորտային, մշակութային հասարակական կազմակերպության հետ

● Հուշագիր «Հայաստանի բոդիբիլդինգի և ֆիթնեսի ազգային ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպության հետ

● Հուշագիր «Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպության հետ

● Հուշագիր «Ուսանողական մարզական ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպության հետ

● Հուշագիր «Երևանի շախմատի ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպության հետ

● Համաձայնագիր «Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամի հետ

● Հուշագիր Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտի հետ

● Հուշագիր «Գոլդս ջիմ» ֆիտնես կենտրոնի հետ

● Հուշագիր «Ուիգմոր Քլինիք» բժշկական կենտրոնի հետ

● Հուշագիր «Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբ» հասարակական կազմակերպության հետ

● Հուշագիր Արցախի Հանրապետության «Մեսրոպ Մաշտոց» հմալսարանի հետ

● Հուշագիր Արցախի Հանրապետության Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հետ

● Հուշագիր ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարանի հետ

● Հուշագիր «Լոռե փրկարարական ջոկատ» հասարակական կազմակերպության հետ

● Հուշագիր ՀՀ Արարատի մարզպետարանի հետ

Հուշագիր ՀՀ Պաշտպանության նախարարության հետ

● Հուշագիր ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի հետ

Նորություններ

ՀՖԿՍՊԻ–ի դասախոսները մասնակցել են լեռնային ուղեկցորդների պրակտիկ դասընթացներին

June 12, 2024

ՀՖԿՍՊԻ–ի սպորտային տուրիզմի և փրկարարական գործի ամբիոնի դասախոսներ Նարեկ Պետրոսյանը և Կառլեն Հովհաննիսյանը…

Տիգրան Սիմոնյանն ընդունել է երևանյան կիսամարաթոնի կազմակերպիչներին

May 15, 2024

ՀՖԿՍՊԻ–ի ռեկտորի ժ/պ Տիգրան Սիմոնյանն ընդունել է One Run կիսամարաթոնի կազմակերպիչներին։ Հանդիպման ընթացքում…

Հայտարարություններ

Հայտարարություն թափուր հաստիքների մասին

June 6, 2024

Հայաստանի ֆիզիկական…

Հայտարարություն թափուր հաստիքի մասին

June 3, 2024

Հայաստանի ֆիզիկական…