Որակի ապահովման բաժինը մաշկում և պարբերաբար վերանայում է որակի ներքին ապահովման քաղաքականությունն ու մեխանիզմները, գնահատում է որակի ներքին ապահովման գործընթացների ու գործիքակազմի արդյունավետությունը, ապահովում է մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման որակի հսկողությունը և ստուգում դրանց համապատասխանությունը սահմանված նպատակներին, իրականացնում է կառուցվածքային ստորաբաժանումներում որակի ապահովման գործառույթների ու ընթացակարգերի ներքին մշտադիտարկումներ։

Ղեկավար՝ Գոհար Մուրադյան

● Էլ հասցե՝ gohar.muradyan@sportedu.am   

● Հեռ․  (+37410) 55-33-10 (1-16)

Նորություններ

ՀՖկսպի-ն հավատարմագրվեց ևս 4 տարով

June 17, 2022

Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտին Որակի ապահովման ազգային կենտրոնի կողմից շնորհվել…

Տեղի ունեցավ Ընտրական համակարգերի միջազգային հիմնադրամի կողմից անցկացվող «Ներգրավված քաղաքացի» դասընթացի ամփոփիչ փուլը

June 9, 2022

ՀՖԿՍՊԻ–ում տեղի ունեցավ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) հետ համատեղ Ընտրական համակարգերի միջազգային…