Ղեկավար՝ Գոհար Մուրադյան

● Էլ հասցե՝ gohar.muradyan@sportedu.am
● Հեռ․  (+37410) 55-33-10 (1-16)

Որակի ապահովման բաժինը մաշկում և պարբերաբար վերանայում է որակի ներքին ապահովման քաղաքականությունն
ու մեխանիզմները, գնահատում է որակի ներքին ապահովման գործընթացների ու գործիքակազմի արդյունավետությունը, 
ապահովում է մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման որակի հսկողությունը և ստուգում դրանց
համապատասխանությունը սահմանված նպատակներին, իրականացնում է կառուցվածքային ստորաբաժանումներում
որակի ապահովման գործառույթների ու ընթացակարգերի ներքին մշտադիտարկումներ։

Նորություններ

Շնորհակալագրեր՝ «Ինչպես գրել գիտական աշխատանք» թեմայով սեմինարի դասընթացավարներին

February 3, 2023

ՀՖԿՍՊԻ ռեկտոր, պրոֆեսոր Դավիթ Խիթարյանն այսօր շնորհակալագրեր է հանձնել «Ինչպես գրել գիտական աշխատանք»…

Պարգևատրվեցին ՀՖԿՍՊԻ-ի տասը լավագույն մարզիկները

January 26, 2023

Այսօր տեղի ունեցավ 2022 թվականի ընթացքում իրենց մարզական ձեռքբերումներով աչքի ընկած Հայաստանի ֆիզիկական…