No Image Available English Չանչուրյան Հ․Յու․, Հովսեփյան Ա․Ս․, Մարության Ա․Ս․
No Image Available Языковые упражнения и игры... Гаргалоян Л.А., Григорян З.М.
No Image Available Ազատ ըմբշամարտ Առաքելյան Վ․Բ․, Գալստյան Հ․Գ․, Հարությունյան Խ․Թ․
No Image Available Աթլետիկա Մամաջանյան Վ․Մ․
No Image Available Աթլետիկա․ Բարձրացատկ և ձողացատկ Թորոյան Ս․Մ․, Սիմոնյան Տ․Գ․, Սմբատյան Վ․Ա․
No Image Available Ապահովումը և օգնությունը սպորտային... Մարգարյան Մ․Ժ․, Խիզանցյան Ռ․Մ․
No Image Available Առողջ ապրելակերպի դասավանդման մեթոդական... Հարությունյան Ա․, Հակոբյան Ել․, Գրիգորյան Յու․
No Image Available Առողջ ապրելակերպի դասավանդման մեթոդական... Հարությունյան Ա․, Հակոբյան Ել․, Գրիգորյան Յու․
No Image Available Բռնցքամարտ Դավթյան Դ․Ս․, Անտոնյան Ա․Լ․
No Image Available Դահուկասպորտ Տիրացույան Ա․Հ․
No Image Available Երկրաշարժերի ժամանակ վթարափրկարարական և... Ազարյան Ս․, Ղազարյան Մ․, Դանիելյան Ս․
No Image Available Էկոհիգիենիկ գործոններ Ճշմարիտյան Մ․, Ղուլյան Կ․, Զաքարյան Ն․
No Image Available Ծայրահեղ իրավիճակներում անվտանգ կենսագործունեության... Ազարյան Ս․, Չատինյան Ա․, Ղազարյան Մ․, Դանիելյան Ս․
No Image Available Ծայրամասային նյարդային համակարգ Մանուկյան Լ․Ա․, Մկրտչյան Ն․Ա․, Խաչատրյան Լ․Մ․
No Image Available Կոփում Հարությունյան Ա․Ա․
No Image Available Հայաստանի բռնցքամարտիկների բարձրագույն նվաճումների... Ներսեսյան Վ․Ա․, Դանիելյան Ա․Ռ․, Թամիրյան Հ․Շ․
No Image Available Հայոց լեզվի ուսումնական ձեռնարկ Սարաֆյան Կ․, Քեշիշյան Ծ․, Բաղդասարյան Ա․, Մալոյան Մ․, Ավետիսյան Ն․
No Image Available Հատուկ Օլիմպիական շարժման պատմություն Ծառուկյան Գ․Կ․, Հարությունյան Ա․Գ․
No Image Available Հոգեբանության գիտահետազոտական մեթոդները սպորտում Բաբայան Հ․Ա․, Ստեփանյան Ա․Գ․, Գեղամյան Վ․Ղ․, Սոֆյան Թ․Շ․
No Image Available Հոգեֆիզիոլոգիա Հարությունյան Ա․Ա․, Հարությունյան Է․Ֆ․
No Image Available Հոգեֆիզիոլոգիայի հիմունքներ Հ. Ռ. Աղաբաբյան, Ա. Ն. Առաքելյան
No Image Available Ձյուդո Խիթարյան Դ․
No Image Available Ձյուդո ըմբշամարտ Առաքելյան Վ․Բ․, Սաղյան Բ․Զ․
No Image Available Մագիստրոսական ատենախոսության կատարման տեխնոլոգիա Ղազարյան Ֆ․Գ․, Կուպալյան Յու․Ե․, Ստեփանյան Ա․Գ․
No Image Available Մարդու անատոմիա Հովեյան Ս․Հ․, Մանուկյան Լ․Ա․, Սարգսյան Ա․Բ․
No Image Available Մարդու անատոմիա Հովեյան Ս․Հ․, Մանուկյան Լ․Ա․, Սարգսյան Ա․Բ․
No Image Available Մարդու մկանային ուժը, տարիքը,... Ղազարյան Ֆ․Գ․, Խիթարյան Դ․Ս․
No Image Available Մարզախաղերի ֆիզիոլոգիական բնութագրումը Հարությունյան Ա․Ա․, Հարությունյան Է․Ֆ․, Ասատրյան Մ․Ռ․
No Image Available Մարմնամարզությունը դպրոցում Խիզանցյան Ռ․Մ․, Սելումյան Ն․Վ․
No Image Available Մկանաբանություն Մանուկյան Լ․Ա․, Գրիգորյան Կ․Գ․, Մկրտչյան Ն․Ա․, Սարգսյան Ա․Բ․
No Image Available Մկանների ֆունկցիոնալ անատոմիայի հիմունքներ Մկրտչյան Ն․Ա․, Սարգսյան Ա․Բ․, Գրիգորյան Կ․Գ․, Խաչատրյան Լ․Մ․
No Image Available Ոսկրահոդաբանություն Մանուկյան Լ․Ա․, Գրիգորյան Կ․Գ․, Սարգսյան Ա․Բ․
No Image Available Սամբո ըմբշամարտ Առաքելյան Վ․Բ․, Սաղյան Բ․Զ․
No Image Available Սպորտային մարմնամարզություն Խիզանցյան Ռ․Մ․, Սելումյան Ն․Վ․
No Image Available Սպորտային մարմնամարզություն․ Մաս 2 Խիզանցյան Ռ․Մ․, Սելումյան Ն․Վ․
No Image Available Վերլուծիչների ֆիզիոլոգիա Հարությունյան Ա․Ա․, Աբգարյան Ջ․Վ․
No Image Available Տարիքային անատոմիա Հովեյան Ս․Հ․, Մանուկյան Լ․Ա․, Խաչատրյան Լ․Մ․
No Image Available Փրկարարի դասագիրք Դանիելյան Ս․Հ․, Հակոբյան Գ․Ա․
No Image Available Քաշի կարգավորման մեթոդները և... Ներսեսյան Վ․Ա․, Դանիելյան Ա․Ռ․, Աբրահամյան Մ․Ս․
No Image Available Օլիմպիական սպորտ․ Անցյալը և... Ծառուկյան Գ․Ն․, Առաքելյան Վ․Բ․, Ղազարյան Ֆ․Գ․
No Image Available Օրգանական նյութերի դերը ֆիզիկական... Ասատրյան Մ․Ռ․, Մկրտչյան Գ․Ռ․
No Image Available Ֆիզիկական կուլտուրա․ « Ուսումնական... Գաբրիելյան Հ․Հ․, Գրիգորյան Յու․ Գ․, Ստեփանյան Ա․Գ․, Մինասյան Հ․Ս․
No Image Available Ֆիզիկական կուլտուրա․ դասավանդման մեթոդիկա․... Գաբրիելյան Հ․, Մինասյան Հ․, Ղազարյան Ֆ․, Գրիգորյան Յու․
No Image Available Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի... Զաքարյան Ն․, Ղուլյան Կ․, Ճշմարիտյան Մ․
No Image Available Ֆուտբոլ Հակոբյան Ս․Ս․, Չատինյան Ա․Ա․
No Image Available Ֆուտբոլ / Սկսնակ ֆուտբոլիստների... Գրիգորյան Ա․Ա․, Անդրեասյան Վ․Գ․, Շմավոնյան Վ․Մ․, Սևգուլյան Ռ․Ա․