Մասնագիտություններ`
          Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ
          Ֆիզիկական դաստիարակություն և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա
          Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝ կինեզիոլոգիա
          Ադապտիվ սպորտ
         Լրագրություն
          Հոգեբանություն
          Մենեջմենտ
          Մարքեթինգ
          Սպորտային տուրիզմ
Ուսման տևողություն` 1 տարի

Ընդունելությունն անցկացվում է 2 փուլով:
          1-ին փուլով կատարվում է պետության կողմից ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելությունը:
          2-րդ փուլով կատարվում է վճարովի, առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելությունը:

Դիմորդների հավասար ՄՈԳ-ի դեպքում հաշվի են առնվում հետևյալ չափանիշները ըստ առաջնահերթության.
             ● մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին գնահատականը կամ միջին որակական գնահատականը
             ● տպագրված կամ տպագրման ընդունված գիտական աշխատությունների, թեզիսների և զեկուցումների առկայություն
             ● ոչ մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին գնահատականը կամ միջին որակական գնահատականը։

Ուսման վարձ` 600 000 ՀՀ դրամ

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Դիմում
Բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճեն (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ համարժեքության փաստաթուղթ)
3 լուսանկար (3 × 4 չափի)
Ինքնակենսագրություն
Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակը և պատճենը)
Զինհաշվառման գրքույկ (բնօրինակը և պատճենը), (1-4, 16-19 էջերի պատճեն)
Հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցանկ
Ստացած մրցանակների, վկայականների, դիպլոմների պատճենները՝ առկայության դեպքում
Ընդունելության ծառայությունների համար 5000 ՀՀ դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը: ("Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ" հիմնադրամ, ք.Երևան, Ալ. Մանուկյան 11, ՀՎՀՀ 01505821, ԱյԴի Բանկ, "Վարդանանց մասնաճյուղ", Հ/Հ 11817065324000)։

Փաստաթղթերն ընդունվում են երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, ժամը 09։00-17։00
 Կապ՝
            Գայանե Թամրազյան, ՀՖԿՍՊԻ Մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի բաժնի ղեկավար
            Հեռախոս՝ +374 10 55 33 10 (164)
            Էլ.հասցե՝ gayane.tamrazyan@sportedu.am

Մասնագիտություններ`
          Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ
          Ֆիզիկական դաստիարակություն և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա
          Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝ կինեզիոլոգիա
          Ադապտիվ սպորտ
         Լրագրություն
             ● Սպորտային տուրիզմ
Ուսման տևողություն` 1 .5 տարի

Ընդունելությունն անցկացվում է 1 փուլով։

Մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի և մագիստրոսի աստիճան ունեցողները։ 2-րդ մագիստրոսական կրթություն կարելի է ստանալ միայն վճարովի հիմունքներով:

Ուսման վարձ` 600 000 ՀՀ դրամ

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Դիմում
Բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճեն (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ համարժեքության փաստաթուղթ)
3 լուսանկար (3 × 4 չափի)
Ինքնակենսագրություն
Անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակը և պատճենը)
Զինհաշվառման գրքույկ (բնօրինակը և պատճենը), (1-4, 16-19 էջերի պատճեն)
Հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցանկ
Ստացած մրցանակների, վկայականների, դիպլոմների պատճենները՝ առկայության դեպքում
Ընդունելության ծառայությունների համար 5000 ՀՀ դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը: ("Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ" հիմնադրամ, ք.Երևան, Ալ. Մանուկյան 11, ՀՎՀՀ 01505821, ԱյԴի Բանկ, "Վարդանանց մասնաճյուղ", Հ/Հ 11817065324000)։

Փաստաթղթերն ընդունվում են երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, ժամը 09։00-17։00
 Կապ՝
            Գայանե Թամրազյան, ՀՖԿՍՊԻ Մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի բաժնի ղեկավար
            Հեռախոս՝ +374 10 55 33 10 (164)
            Էլ.հասցե՝ gayane.tamrazyan@sportedu.am

Նորություններ

Տիգրան Սիմոնյանն ընդունել է երևանյան կիսամարաթոնի կազմակերպիչներին

May 15, 2024

ՀՖԿՍՊԻ–ի ռեկտորի ժ/պ Տիգրան Սիմոնյանն ընդունել է One Run կիսամարաթոնի կազմակերպիչներին։ Հանդիպման ընթացքում…

Կրթության շարունակականության ապահովումը՝ ՀՖԿՍՊԻ–ի ռազամավարական նպատակ

May 6, 2024

ՀՖԿՍՊԻ–ի ռեկտորի ժ/պ Տիգրան Սիմոնյանը և Մեհրաբյանի անվան բժշկական քոլեջի տնօրեն Վահե Բաբայանը…

Հայտարարություններ

Ասպիրանտուրայի ընդունելություն

May 24, 2024

Հայաստանի ֆիզիկական…

Մագիստրատուրայի ընդունելություն

May 23, 2024

Հայաստանի ֆիզիկական…