Բակալավրիական կրթությունը իրականացվում է ՀՖԿՍՊԻ երկու ֆակուլտետներում` Առողջարարական տեխնոլոգիաների, սպորտային տուրիզմի և կառավարման ֆակուլտետ, և Մարզչամանկավարժական ֆակուլտետ։

Կազմված Բակալավրիական ծրագրերի ուսումնական տարեկան օպերատիվ պլանները ենթարկվում են հաստատված նորմատիվային բազային և առարկաները արտացոլված են համապատասխան կրեդիտներով:

Բակալավրիական կրթություն ստանալու համար պետք է հավաքել 240 ակադեմիական կրեդիտ: Առկա ուսուցման համակարգում յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար պարտադիր նախապայման է 60 ակադեմիական կրեդիտը:

Ուսուցումն իրականացվում է և առկա և հեռակա տարբերակով

Ուսման տևողությունը առկա ուսուցման համակարգում 4 տարի է, հեռակա ուսուցման համակարգում՝  5 տարի:

Ուսուցումն իրակացվում է  հետևյալ կրթական ուղղություններով և մասնագիտություններով.

1. Մասնագիտական մանկավարժություն

• Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

• Ֆիզիկական դաստիարակություն և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա

2. Սպորտ

• Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝ կինեզիոլոգիա

3. Լրագրություն

• Լրագրություն

Առկա ուսուցման համակարգում վճարովի առանց տարկետման իրավունքի ուսանողների տարեկան ուսման վճարի չափը `

Մասնագիտական մանկավարժություն 420000 ՀՀ դրամ

Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝ կինեզիոլոգիա 480000 ՀՀ դրամ

Մարզական լրագրություն 410000 ՀՀ դրամ

Հեռակա  ուսուցման համակարգում վճարովի առանց տարկետման իրավունքի ուսանողների տարեկան ուսման վճարի չափը ` բոլոր կրփական ծրագրորում կազմում է 340 000 ՀՀ դրամ։