ՀՖԿՍՊԻ–ի գերազանցության (Կարմիր) դիպլոմ տրվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի:

Կարգով սահմանվում է, որ գերազանցության (Կարմիր) դիպլոմ տրվում է ամփոփիչ ատեստավորումը գերազանց հանձնած այն շրջանավարտներին, որոնք ապահովել են միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) առավելագույն արժեքի 90%-ը։