No Image Available

Երկրաշարժերի ժամանակ վթարափրկարարական և այլ անհետաձգելի աշխատանքների կազմակերպումն ու տեխնոլոգիաների կիրառումը

 Հեղինակ: Ազարյան Ս․, Ղազարյան Մ․, Դանիելյան Ս․  Բեռնել