No Image Available

Գեղարվեստական մարմնամարզուհիների մոտ ֆիզիկական որակների գնահատման և զարգացման մեթոդիկան

 Հեղինակ: Աբրահամյան Ա․Հ․, Սելումյան Ն․Վ․  Բեռնել