Նախապատրաստական, լրացուցիչ և շարունակական կրթության բաժնի մասնագետի թափուր հաստիքը համալրելու մրցույթի հայտարարություն: