ՀՖԿՍՊԻ բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման՝ անվճար և վճարովի, հիմնական՝ առաջին և երկրորդ, փուլի ընդունելության մրցույթի արդյունքները։

Անվճար ուսուցման մրցույթի արդյունքները։
Վճարովի ուսուցման մրցույթի արդյունքները։
Արտոնությամբ ընդունված դիմորդների ցուցակները։