Ներկայացնում ենք հուլիսի 7֊ի ընդունելության ներբուհական քննությունների արդյունքները։