Ասպիրանտուրայի «Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն» մասնագիտության քննությունը տեղի կունենա հունիսի 23–ին, ժամը 14․30։

Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա մասնագիտության քննությունը տեղի կունենա հունիսի 27–ին, ժամը 14․30–ին։