Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտում սկսվում են պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները։

Վերապատրաստող աշխատանքային թիմում ընդգրկված են ՀՖԿՍՊԻ–ի բազմամյա մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունեցող դասախոսներ։