Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի Բժշկակենսաբանական գիտությունների ամբիոնի դասախոս Մարինա Ճշմարիտյանը դասախոսություն է կարդում «Հոդվածների և գիտամանկավարժական նյութերի ներկայացման պահանջները» թեմայով։
Դասախոսությունը նախատեսված է մագիստրանտների, ասպիրանտների, հայցորդների և երիտասարդ դասախոսների համար։