Բանասիրական գիտությունների դոկտոր Սերգո Երիցյանը «Լրատվամիջոցների ժամանակակից միտումները» թեմայով դասընթաց է անցկացրել ՀՖԿՍՊԻ Մարզական լրագրության ամբիոնի դասախոսների և ուսանողների համար, մակագրել և ներկաներին ու բուհի գրադարանին նվիրել իր հեղինակած գրքերը։

Դասախոսության համար ռեկտոր Դավիթ Խիթարյանը Սերգո Երիցյանին է հանձնել շնորհակալագիր՝ արդյունավետ գնահատելով նման դասախոսությունների կազմակերպումը մասնագիտական ամբիոնների համար։