2021-2022  ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի հեռակա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման համար դիմումներն ընդունվում են փետրվարի 15–ից մինչև մարտի 11-ը ներառյալ։