Սիրելի՛ ուսանողներ,

ՀՖԿՍՊԻ հեռակա ուսուցման բակալավրի և մագիստրատուրայի 2-րդ կիսամյակի դասերը կմեկնարկեն փետրվարի 28-ին։