Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի կազմակերպած առցանց հանդիպմանը ՀՖԿՍՊԻ Մարզչամանկավարժական ֆակուլտետի դեկան Տիգրան Սիմոնյանը խոսել է «ՄԿԾ որակի ապահովման ներբուհական մեխանիզմները՝ ՄԿԾ բարելավման հիմքում․ ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ» կրթական ծրագրի մասին։

Հանդիպման ընթացքում ներկայացվել են ՄԿԾ-ների բարելավման գործընթացներում արտաքին և ներքին շահակիցների ներգրավման արդյունքում իրականացրած բարեփոխումներին, աշխատաշուկայի պահանջներին և միջազգային փորձի ուսումնասիրությանը վերաբերող հարցեր։