ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանի հետ ՀՖԿՍՊԻ ռեկտոր Դավիթ Խիթարյանը քննարկել է հետագա համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։
Անդրադարձ է եղել բուհում դասավանդվող հեռանկարային մասնագիտություններին և ՀՖԿՍՊԻ շրջանավարտների՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում կարիերայի ձևավորմանը և զարգացմանը։