Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով (առկա, հեռակա) 2022/2023 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 5–ի 1917-Ն որոշմամբ՝ մեր դիմորդների համար սահմանված փոփոխություններին կարող եք ծանոթանալ կից ֆայլի 35 էջում։

https://e-gov.am/gov-decrees/item/37309/?fbclid=IwAR33mVsrJqJfPBG58rVelJflPgNoaxwwz-kQdo-2Wq1JOMlb2RBe7-W38VY