ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի կողմից պետական ֆինանսավորման երաշխավորություն է ստացել ռեկտոր Դավիթ Խիթարյանի ղեկավարած ՀՖԿՍՊԻ աշխատանքային խմբի՝ «Ձյուդոն որպես բուլինգի կանխարգելման մոդել նախակրթական եվ հանրակրթական հաստատություններում» գիտական թեման։
Աշխատանքային խմբի անդամներն են ինստիտուտի ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր Լուսինե Ստեփանյանը, ըմբշամարտի և արևելյան մարզաձևերի ամբիոնի դասախոսներ Մեսրոպ Բարբարյանը և Մխիթար Խաչատրյանը։