🔴 ՈՒշադրություն

📌 07 սեպտեմբեր – 15 սեպտեմբեր

❗️ Մեկնարկում է բակալավրի առկա ուսուցման 2020-2021 ուստարվա ակադեմիական պարտքերի վերահանձնումների 2-րդ շրջանը։

☑️ Ակադեմիական պարտքերի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար մոտենալ ուսումնագիտական բաժին։

☑️ Այլ մանրամասների համար դիմել ամբիոններ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *