📣 Մագիստրատուրայի ընդունելություն

 👇 Կրթական ծրագրեր

 📈 Կառավարում՝  Մենեջմենտ

🔎 Շուկայագիտություն՝  Մարքեթինգ

🚩ԿԱՐԵՎՈՐ   ՀՖԿՍՊԻ–ն հանրապետությունում  միակ բուհն է, որը թողարկում է սպորտի կառավարման եվ  սպորտի մարքեթինգի մասնագետներ։

⏰ Դասընթացները համատեղելի են աշխատանքի հետ, անցկացվում են երեկոյան ժամերի:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

📑Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

🔸Անձնագրի պատճեն

🔸Զինգրքույկի պատճեն

🔸Ինքնակենսագրություն և 3 լուսանկար (3 x 4 չափի)

🔸Բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածի (միջուկի) պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),

🔸 Հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում),‼Այս տարվա շրջանավարտ-դիմորդներից բարձրագույն կրթության դիպլոմի փոխարեն ընդունվում է համապատասխան տեղեկանք` դիմորդի բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճանի մասին:

⏳Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021թ. օգոստոսի 2-ից 27-ը (ներառյալ): 🗓Մագիստրատուրայի ընդունելության հարցազրույցը տեղի կունենա ս.թ. օգոստոսի 30-ին։

📍Դիմումները ներկայացնել հետևյալ հասցեով՝ ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 11, Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի Ուսումնագիտական բաժին (Գայանե Թամրազյան),

հեռ.` (010) 55-33-10(1-64):

#ԱրիՀՖԿՍՊԻ

#ԴարձիրՀՖԿՍՊԻական

#ԶարգացրուսպորտըՀայաստանում

Կերտի՛ր քո ապագան, մեզ հետ․․․