«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամը հայտարարում է մրցույթ Ինստիտուտի ճաշարանումհանրային սննդի կազմակերպման ծառայությունների մատուցման համար։ Ինստիտուտը գտնվում է ք․Երևան Ալեք Մանուկյան 11 հասցեում։

Ներկայացվող պահանջներ՝

· ճաշարանում մատուցվող սնունդն ու ըմպելիքները պետք է պատրաստված լինեն թարմ մթերքներից, համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր նորմերին.

·մասնակիցները կարող են ներկայացնել հավելյալ ծառայությունների ցանկը.

·անհրաժեշտ հավելյալ գույքը, սպասքը կամ սարքավորումները կտրամադրվեն ընտրված մասնակցին Ինստիտուտի կողմիցվարձակալության հիմունքներով․

· մասնակցի կողմից պետք է ներկայացվի գնային առաջարկ.

· Ընտրված մասնակիցն պետք է ապահովի ՀՀ առողջապահության նախարարության հրամանով նախատեսված հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը․

· Կտրականապես արգելվում է ոգելից խմիչքի վաճառքը:

Մանրամասների համար` հղմամբ