2021-2022 ուսումնական տարվա 04. հուլիս. 2021թ․ ընդունելության քննությունների արդյունքներ՝ մասնագիտություն առարկաներից