Հարգելի դիմորդներ, արդեն հայտնի է 2021-2022 Ուս․ տարվա բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման ընդունելությանքննությունների ժամանակացույցը։
Համավարակով պայմանավորված յուրաքանչյուր մասնագիտություն ունի հատուկ հատկացված օր և ժամ։ Քննությանն անհրաժեշտ է ներկայանալ նախանշված հստակ գրաֆիկով, նշված ժամից առնվազն 20 րոպե շուտ, անձը հաստատող փաստաթղթով, քննաթերթիկով,  տվյալ մասնագիտության մարզահագուստով։
Մաղթում ենք բարի ընթացք։