Առկա մագիստրատուրա ՄՄ վերահանձնման քննատախտակ 2-րդ կիսամյակ