Առկա մագիստրատուրա ԱՏՍՏԿ վերահանձնման քննատախտակ 2-րդ կիսամյակ