Առկա բակալավրիատ ՄՄ վերահանձնման քննատախտակ 2-րդ կիսամյակ