Առկա բակալավրիատ ԱՏՍՏԿ վերահանձնման քննատախտակ 2-րդ կիսամյակ