‼‼‼ Ամառային զորակոչին ենթակա հարգելի՛ ուսանողներ,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

📌Ազգային բանակ մեկնելուց առաջ հարկավոր է #ՀՖԿՍՊԻ ուսումնագիտական բաժին ներկայացնելզինկոմիսարիատից ստացած ծառայության մեկնելու վերաբերյալ ծանուցագիրը՝ ցուցակներում չմնալու ևզորացրվելուց հետո ուսանողական իրավունքները վերականգնելու նպատակով։