‼Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը հայտարարում է 2021-2022 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

📑Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

🔸Անձնագրի պատճե

🔸Զինգրքույկի պատճե

🔸Ինքնակենսագրություն և 3 լուսանկար (3 x 4 չափի)

🔸Բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածի (միջուկի) պատճեները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),

🔸 Հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում),

‼Այս տարվա շրջանավարտ-դիմորդներից բարձրագույն կրթության դիպլոմի փոխարեն ընդունվում է համապատասխան տեղեկանք` դիմորդի բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճանի մասին:

⏳Փաստաթղթերն ընդունվում են 2021թ. հունիսի 1-25-ը (ներառյալ):

🗓Մագիստրատուրայի ընդունելության հարցազրույցը տեղի կունենա ս.թ. հունիսի 30-ին, ժամը 1200-ին Գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում:

📍Դիմումները ներկայացնել հետևյալ հասցեով՝ ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 11, Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի Ուսումնագիտական բաժին (Գայանե Թամրազյան), հեռ.` (010) 55-33-10(1-64):