Հեռակա մագիստրատուրա 2-րդ կիսամյակի վերահանձնման գրաֆիկ