Հեռակա բակալավրիատ ԱՏՍՏԿ 2-րդ կիսամյակի վերահանձնման գրաֆիկ