Հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման մասին