Դավիթ Սենիկի Խիթարյանը ՀՖԿՍՊԻ ռեկտոր – ՀՀ Կառավարության որոշում