Առկա մագիստրատուրայի վերահանձնման 2-րդ ժամանակաշրջանի քննատախտակ