ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 1-14-Ի ԲԱՑ ԹՈՂՆՎԱԾ ԴԱՍԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿ