«Պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություննների ռեկտորների խորհուրդ»՝ հայտարարություն