Հայտնի են «Փրկարարական գործ», «Ֆուտբոլ» և «Բասկետբոլ» մասնագիտություններով դիմորդների ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության (ԸՖՊ) քննությունների քննությունների արդյունքները։

Հարգելի՛ դիմորդներ, քննությունների արդյունքներն ամփոփելուց հետո բուհ ընդունված ուսանողների ցուցակը հուլիսի 15–ից հետո կհրապարակվի մեր կայքում և սոցիալական էջերում։