Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը հայտարարում է մրցույթ՝ Որակի ապահովման բաժնի ղեկավարի և Որակի ապահովման բաժնի մասնագետի թափուր հաստիքները համալրելու նպատակով։