Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը հայտարարում է մրցույթ՝ մասնագիտական ամբիոններում առկա թափուր
հաստիքները (դոցենտ, պրոֆեսոր) համալրելու նպատակով։