Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ հիմնադրամը հայտարարում է 2024-2025 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն: