Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը հայտարարում է մագիստրոսի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ 2024-2025 ուսումնական տարվա ընդունելություն: