Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը հայտարարում է մրցույթ՝ Բժշկակենսաբանական գիտությունների ամբիոնի դոցենտի թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով։