Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը հայտարարում է մրցույթ՝ Առողջարարական տեխնոլոգիաների, սպորտային
տուրիզմի և կառավարման ֆակուլտետի և Մարզչամանկավարժական ֆակուլտետի դեկանների թափուր հաստիքները համալրելու նպատակով։