Համաձայն ՀՖԿՍՊԻ–ի ամբիոնի վարիչի ընտրության ընթացակարգի պահանջների ներկայացնում ենք Բժշկակենսաբանական գիտությունների ամբիոնի վարիչի հաստիքի համար դիմած անձի տվյալները։