Բակալավրի հեռակա ուսուցման համակարգի 5–րդ կուրսի ուսանողների մասնագիտական պրակտիկան կազմակերպվելու է փետրվարի 26-ից մարտի 22–ը։

Խնդրում ենք փետրվարի 26–ին ներկայանալ մասնագիտական ամբիոններ՝ գործընթացին մանրամասն ծանոթանալու նպատակով։

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար դիմել Պրակտիկայի բաժին կամ գրել mesrop.barbaryan@sportedu.am էլեկտրո­նային հասցեին։