Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի Գիտական խորհրդի 2024 թվականի հունվարի 19–ի №25–Ա որոշմամբ Ա․Լալայանի անվան սպորտի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ է ընտրվել, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վարդան Գեղամյանը։ 

Շնորհավորում ենք Վարդան Գեղամյանին և մաղթում բեղմնավոր աշխատանք։